Kompletní pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je ARMOR s.r.o., Dvořákova 23, 37001 České Budějovice, dále jen „organizátor“.
 2. Soutěž proběhne v termínu 10.5.2013 – 19.6.2013.
 3. Soutěže se za splnění podmínek může zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob v pracovním poměru k organizátorovi.
 4. Účastník se do soutěže zapojí odesláním soutěžní fotografie společně se svým plným jménem a platnou e-mailovou adresou na soutez@armor.cz.
 5. Odesláním soutěžní fotografie souhlasí účastník s pravidly soutěže.
 6. Soutěžní fotografie musí projít schválením před uveřejněním.
 7. Soutěžní fotografie musí splňovat následující podmínky:
  1. Rozlišení fotografie minimálně 2Mpx
  2. Splnit tematické zadání soutěže: „Zaostřeno na…“
  3. Nesmí mít pornografický, rasistický či jinak nevhodný obsah
  4. Může být graficky upravená, při zachování viditelnosti původního obsahu a tematického zadání
  5. Odesláním fotografie do soutěže dává účastník organizátorovi souhlas k publikování fotografie a využití k marketingovým ú­čelům
 8. Soutěžící může kdykoliv v termínu pro zasílání fotografií a po dohodě s organizátorem vyměnit svou soutěžní fotografii za jinou.
 9. Jeden soutěžící se může zúčastnit vždy pouze s jednou soutěžní fotografií.
 10. Zasílat soutěžní fotografie je možné v termínu 10.5.2013 – 31.5.2013.
 11. Hodnocení fotografií je možné v termínu 1.6.2013 – 19.6.2013.
 12. Hodnotit fotografie je možné pouze jednou.
 13. Pro započtení hlasu je nutné být fanouškem facebookové stránky organizátora www.facebook.com/ARMORsro.
 14. Hodnocení fotografií bude probíhat ve dvou kategoriích: veřejná a odborná. Ve veřejné kategorii bude výherce volit svými hlasy široká veřejnost. V odborné kategorii vyberou výherce profesionální fotografové.
 15. Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 27.6.2013. Výhry získají autoři tří nejlépe hodnocených fotografií v obou kategoriích. Výherce bude kontaktován pomocí e-mailu a vyhlášením na webu a facebookových stránkách.
 16. Při podezření na manipulaci s hlasy či na podvodné jednání si organizátor vyhrazuje právo podezřelou fotografii bez náhrady ze soutěže vyřadit.
 17. Výhry ve veřejné kategorii jsou následující:
  1. 1. místo: Point of view Tablet PC ProTAB 27
  2. 2. místo: Poukázka v hodnotě 500 Kč na fotoslužby do Centra FotoŠkoda, Praha
  3. 3. místo: Zásoba kvalitního fotopapíru
 18. Výhry v odborné kategorii jsou následující:
  1. 1. místo: Point of view Tablet PC ProTAB 27
  2. 2. místo: Poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží a fotoslužby do Centra FotoŠkoda, Praha
  3. 3. místo: Zásoba kvalitního fotopapíru
 19. V případě, že výherce udá špatnou adresu a organizátorům se nepodaří výherce vyrozumět, případně výherce nepřevezme zásilku s výhrou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezaviní organizátor soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru. 
 20. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat místo vyhrané ceny peněžité nebo jiné plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 21. Každý účastník uděluje účastí v soutěži organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze organizátora a informování o skutečnostech spojených s avizovanou fotosoutěží. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora.
 22. Organizátor je oprávněn rozhodovat ve všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Výherci: veřejná kategorie

1 místo:
Hana Saláková, 224 hlasů

2 místo:
Zuzana Nohavicová, 191 hlasů

3 místo:
, 145 hlasů


Výherci budou kontaktováni emailem k upřesnění předání výhry.

Výherci: odborná kategorie

1. Místo: Ivana Vostřáková
2. Místo: Zuzana Nohavicová
3. Místo: Blanka Musílková
Podrobné výsledky

Statistika

Hlasovalo lidí: 1135
Udělili hlasů: 1954
∅ hl. / na človeka: 1.72
Hlasovalo:
747 žen a 388 mužů